Trykksaker & Profilelement

Pakninger - Brosjyrer - Postale trykksaker - Designmanualer - Plakater - Etiketter - Messe & Standprodukt - etc.

Toril Haugland har laget uttallige trykksaker og pakningsdesign for både store og mindre kunder.

Time Kommune - Barnehagebrosjyre

SimuNor - RollUp

Noregs Mållag - Plakat og Programomslag til Landsmøtet 2001

Honndalshytta - Produktbrosjyre

Bryne Elektriske - Mappe

 

Bama - Potetposer - Emballasjedesign

Bama - Firmaprofil / Profilmanual

Gjerde AS - GjerdeNytt

Rogaland Enøk - Logo + Postale trykksaker

Gjerde AS - Brosjyre

Tinfos - Årsberetning

Etiketter

Time Kommune - Turistbrosjyre

HUMUS - Plakat +  CD-cover - Foto: Petter Hegre

Time Sparebank - Logodesign - Intern- og ekstern skilting - Blankettutforming - mm - og bl.a. postale trykksaker

Saba Storforbruker - Etiketter - Rengjøringsserie

 

Brynes Vel - RollUp - 3.sidig

Time Kommune - 2000-årsbrosjyre / program

Fane Orre skulekorps - Design og montering

Stabel - Logodesign - Utforming postale trykksaker

Tinfos - Aksjebrev