Design skal vekke landet

Av Siw Grindaker / Dagbladet

Italienerne kan det. Italienske produkter utkonkurrerer andre fordi de har god design. Finnene har en designtradisjon. Dansk design er ensbetydende med funksjonalitet, kvalitet og estetikk. Det selger. De lager bl.a. ostehøvler som får våre egne (det var en norsk oppfinnelse) til å likne middelalderspader.

- Norsk design? Lillehammer-OL hadde et designprogram. Helhetlig, gjennomtenkt og effektivt. Men ellers? Norske næringslivsledere mener at utgifter til design er en unødvendig merkostnad. Reint jåleri. Vi putter fiskefiletene i plastposer og stempler pliktløpsinformasjonen på en etikett. Slikt blir det ikke lyse framtidsutsikter, arbeidsplasser eller godt eksportsalg av.

- Nå skal det bli andre takter. Nærings- og handelsdepartementet nedsatte i før jul et utvalg for å se nærmere på design som verktøy for verdiskaping, inovasjon, identitet, merkevarebygging og konkurransekraft i norsk næringsliv. Bakgrunnen var ønsket om å styrke fastlandsøkonomien og tenke lengre enn oljereservene rekker, og det er i historisk perspektiv like langt som vi kan peke nese...

- Økt globalisering, en verden som krymper gjør at norske bedrifter både innenlands og utenlands skal konkurrere mot store bedrifter med høyeste tenkelige profesjonalitet i alle ledd. Også når det gjelder design og markedsføring. Da nytter det ikke å komme med sine dårlig innpakkede halvfabrikata og råvarer. Nytenking og nyskaping skal føre oss videre og på litt sikt gjøre Norge til en nasjon som kjennetegnes på sin kvalitetssterke design. Både innenlands og på eksportmarkedet.

- Utvalget for næringsrettet design, ledet av Einar Hareide (han som har de flotteste SAAB-modellene på CV-en, blant annet), presenterte sin handlingsplan for design som drivkraft for norsk næringsliv i den høyst passende Villa Stenersen i går. Nærings- og handelsminister Grethe Knudsen var spent mottaker. Hun vil ha en designvekkelse i nasjonen og har både vilje og penger, kompetanse og makt til å få til et løft.

- Utvalget har foreslått konkrete tiltak og en nasjonal handlingsplan med en total utgiftsramme på 125 millioner over åtte år. Den skal bøte på et potensielt bortfall av 400-600 milliarder oljekroner og kan således bli den beste investeringa nasjonen har foretatt. Dersom den lykkes. Da må både næringsliv, departement, SND og kreative krefter dra lasset sammen og få allmenn aksept for at god design ikke er jåleri. Det er en nødvendighet.